Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2022 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

İlan Tarihi : 18.02.2022 (R.G.)

18.02.2022
Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 12.02.2022 (R.G.)

12.02.2022
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 12.02.2022 (R.G.)

12.02.2022
09/02/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Mevzuat Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde 4734 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılmış Olan Hizmet Alımı İhalelerine İlişkin Dikkat Edilecek Hususlar

İlan Tarihi : 07.02.2022 (K.İ.K.)

07.02.2022
Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 03.02.2022 (R.G.)

03.02.2022
4734 Sayılı Kanunun 62(I) Maddesi Kapsamında Uygun Görüş Başvuru Formu ve Açıklamaları

İlan Tarihi : 28.01.2022 (K.İ.K.)

“4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” in 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince başvurularda kullanılacağı belirlenen  “4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formu” ve bu formun eki “4734 Sayılı Kanunun 62 nci Maddesinin (ı) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Talep Formunun Doldurulmasında Uyulacak Esaslar” da 19.01.2022 tarih ve 2022/DK.D-20 ile  değişiklik yapılmıştır.

Talep formu ve başvuru esaslarının değişiklikler işlenmiş güncel haline ulaşmak için tıklayınız.

28.01.2022
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/1)

İlan Tarihi : 26.01.2022 (R.G.)

26.01.2022
FİYAT FARKI İLE İLGİLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KANUN

İlan Tarihi : 22.01.2022 (R.G.)

22.01.2022
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 22.01.2022 (R.G.)

22.01.2022
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 22.01.2022 (R.G.)

22.01.2022
Fiyat Farkı Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesabına dair esas ve usullerde değişiklik yapılmasına yönelik Kurumumuz tarafından “FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR TASLAĞI” hazırlanmıştır. Taslağa ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formuna uygun olarak 31 Aralık 2021 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi mümkündür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

16.12.2021
20/12/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik Ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı Ekap Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İlan Tarihi : 20.12.2021 (K.İ.K.)

20.12.2021
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından Süre Uzatımı Ve Ödenek Dilim Değişikliği Hk.

04.09.2021
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 16.12.2021 (R.G.)

16.12.2021
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021


ihaledergisi.com bir Doğan Basın ajansı hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Gizlilik Politikası