Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

İlan Tarihi : 25.05.2022 (R.G.)

25.05.2022
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 18.05.2022 (R.G.)

18.05.2022
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 18.05.2022 (R.G.)

18.05.2022
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 18.05.2022 (R.G.)

18.05.2022
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 15.05.2022 (R.G.)

15.05.2022
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 15.05.2022 (R.G.)

15.05.2022
FİYAT FARKI VE TASFİYE İLE İLGİLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5546) 

İlan Tarihi : 13.05.2022 (R.G.)

 

13.05.2022
Millî Savunma Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki 17/9/2019 Tarihli ve 1548 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Eki Kararda Değişiklik Yap

İlan Tarihi : 13.05.2022 (R.G.)

13.05.2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi - 5

İlan Tarihi : 10.05.2022 (K.İ.K)

10.05.2022
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğünce ihale edilecek olan Yapım İşleri Benzer İş Grupları Tebliğine göre (A) Alt Yapı İşleri Grubundaki yapım ihalelerinde Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.2. Maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı “1,00” olarak belirlenmiştir.

08.05.2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında Karar - 4

İlan Tarihi : 18.04.2022 (K.İ.K)

18.04.2022
4735 sayılı Kanunun Geçici 6 ncı Maddesi Uyarınca Sözleşmelerin Feshinde Dikkat Edilecek Hususlar

İlan Tarihi : 15.04.2022 (K.İ.K)

 

15.04.2022
EK FİYAT VARKI VE FESİH HAKKI İLE İLGİLİ KANUN RESMİ GAZETE DE YAYINLANDI.

İlan Tarihi : 15.04.2022 (R.G.)

15.04.2022
Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 15.04.2022 (R.G.)

15.04.2022
İdareler İçin Fiyat Farkına İlişkin İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemelerde Dikkat Edilecek Hususlar

İlan Tarihi : 08.04.2022 (K.İ.K.)

08.04.2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi - 3

İlan Tarihi : 08.04.2022 (K.İ.K.)

 

08.04.2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi - 2

İlan Tarihi : 05.04.2022 (K.İ.K.)

05.04.2022
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi Hakkında

İlan Tarihi : 28.03.2022 (K.İ.K.)

28.03.2022
28/03/2022 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı EKAP Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İlan Tarihi : 03.2022 (K.İ.K.)

25.03.2022
Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının İhalelerde Kullanımı Hakkında Duyuru

İlan Tarihi : 03.2022 (K.İ.K.)

25.03.2022


ihaledergisi.com bir Doğan Basın ajansı hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Gizlilik Politikası