YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ

 

Ek-1: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ

(A) ALT YAPI İŞLERİ

I. GRUP: KÖPRÜ VE VİYADÜK İŞLERİ 
1.  Köprüler
2.  Viyadükler
3.  Alt ve üst geçitler
4.  Akedükler

II. GRUP: TÜNEL İŞLERİ 
1.  Karayolu ve demiryolu tünelleri 
2.  Su iletim, derivasyon ve kuvvet tünelleri
3.  Atıksu tünelleri
4.  Deniz ve nehir altı tünelleri
5.  Metro tünelleri
6.  Galeri ve şaftlar

III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ 
1.  Petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri
2.  Su isale hatları

 

IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ 
1.  Kanalizasyon şebekeleri
2.  Yağmursuyu şebekeleri
3.  İçme ve kullanma suyu şebekeleri
4.  Mikrotünel işleri

V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1.  Otoyollar
2.  Devlet, il ve köy yolları
3.  Cadde ve sokak yapım işleri

 

VI. GRUP: DEMİRYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
1.  Demiryolları
2.  Metro inşaatları
3.  Raylı sistemler
4.  Füniküler raylı taşıma tesisleri

VII. GRUP: HAVAALANI İŞLERİ
1.  Havaalanı pistleri
2.  Havaalanı apron ve taksirut inşaatı

 

VIII. GRUP: BARAJLAR
1.  Dolgu barajlar
2.  Beton barajlar
3.  Kemer barajlar
4.  Göletler

IX. GRUP: SU YAPILARI 
1.  AVIII. Grup işler
2.  Sulama ve drenaj tesisleri
3.  Regülatörler, bentler, rezervuarlar
4.  Akarsu düzenleme işleri
5.  Nehir ıslahı işleri
6.  Taşkın koruma tesisleri
7.  Sel kapanları

X. GRUP: DENİZ YAPILARI
1.  Liman, iskele, rıhtım inşaatları
2.  Marina inşaatı
3.  Deniz üstü platform inşaatları 
4.  Dalgakıranlar
5.  Balıkçı barınakları, çekek yerleri
6.  Tersane havuzu inşaatları
7.  Kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri 
8.  Deniz altı boru hatları 
9.  Deniz içi tüp geçitleri
10.  Deniz deşarjı yapıları

XI. GRUP: ARITMA TESİSLERİ 
1.  Kanalizasyon arıtma tesisleri 
2.  Atıksu arıtma tesisleri 
3.  Su Arıtma tesisleri 
4.  İçmesuyu arıtma tesisleri

XII. GRUP: NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

XIII. GRUP: HİDROELEKTRİK ENERJİ SANTRALLERİ

XIV. GRUP: TERMİK SANTRALLERİ 
1.  Katı yakıt santralleri
2.  Sıvı yakıt santralleri
3.  Doğalgaz santralleri
4.  Jeotermal santralleri

XV. GRUP: RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİ

XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI 
1.  Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar
2.  Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları
3.  Petrol rafineri ve terminalleri
4.  Gaz terminalleri
5.  Atık bertaraf etme tesisleri
6.  Atık işleme tesisleri
7.  Bacagazı arıtma tesisleri

XVII. GRUP: MADENCİLİK VE MADEN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ İNŞAAT İŞLERİ
1.  AII grubu işler
2.  AVIII grubu işler
3.  Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri
4.  Dekapaj işleri
5.  Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri

XVIII. GRUP: SAHA İŞLERİ 
1.  AV grubu işler
2.  AVI grubu işler
3.  AVII grubu işler
4.  AVIII grubu işler
5.  Spor ve rekreasyon alanları için saha tanzim işleri
6.  Peyzaj sahaları tanzim işleri
7.  Yüzey ve platform işleri

XIX. GRUP: KABLOLU TAŞIMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ *
1.  Telefrik İşleri
2.  Telesiyej İşleri

XX. GRUP: TARIMSAL ALTYAPI İŞLERİ

1. AIX Grubu İşler

2. Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

3. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri

 

(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ

I. GRUP: BİNA İŞLERİ 
1.  Taşınmaz kültür varlıklarının restorasyon işleri
2.  Taşınmaz kültür varlıklarının rekonstrüksiyon işleri
3.  Taşınmaz kültür varlıklarının fonksiyon değiştirme işleri

II. GRUP: BİNA İŞLERİ 
1.  Askeri tesis ve binalar (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
2.  Hastaneler (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
3.  Havaalanı terminal binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
4.  İbadethaneler (5.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
5.  İdari binalar (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
6.  Kapalı spor salonları (5.000 ve üstü seyirci kapasiteli)
7.  Kültür ve kongre merkezleri (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
8.  Müze ve konser salonları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
9.  Stadyum, hipodrom ve veledromlar (en az 20.000’i kapalı olmak üzere toplam 25.000 ve üstü seyirci kapasiteli) 
10.  Ticaret ve alışveriş merkez ve kompleksleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
11.  Toplu konut işleri (sosyal donatısı ile birlikte 50.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
12.  Tren gar ve istasyonları ile liman binaları (20.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
13.  Uluslararası fuar merkez ve kompleksleri (en az 20.000 m2 si kapalı sergileme alanı olmak üzere toplam yapı inşaat alanı 25.000 m2 ve üstü)
14.  Üniversite ve eğitim binaları (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
15.  Yüksek yapılar (30 kat üzeri ve 25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)
16.  (5) ve üzeri yıldızlı oteller ve 1. sınıf tatil köyleri (25.000 m2 ve üstü yapı inşaat alanı)

III. GRUP: BİNA İŞLERİ 
1.  BII. Grup işler 
2.  BI. ve BII. Grubu işlerin dışındaki bina işleri

 

(C) SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ

I. GRUP: SIHHİ TESİSAT İŞLER
1.  Temizsu tesisat İşleri
2.  Atıksu tesisat İşleri
3.  Yangın Söndürme Tesisatı İşleri

II. GRUP: ISITMA-SOĞUTMA, HAVALANDIRMA VE İKLİMLEME TESİSATI İŞLERİ
1.  Isıtma Tesisatı İşleri 
2.  Soğutma Tesisatı İşleri
3.  Havalandırma Tesisatı İşleri
4.  İklimlendirme Tesisatı İşleri

III. GRUP: ASANSÖR ELEKTRO-MEKANİK İŞLERİ
1.  Asansör İşleri 
2.  Yürüyen merdiven işleri 
3.  Yürüyen bant işleri
4.  Gezer vinç işleri

IV. GRUP: GAZ TESİSATI İŞLERİ

 

(D) ELEKTRİK İŞLERİ

I. GRUP: ENERJİ İLETİM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ
1.  Enerji iletim havai hatları
2.  Enerji iletim yeraltı kablo işleri

II. GRUP: ENERJİ DAĞITIM ŞEBEKESİ VE TESİS İŞLERİ 
1.  Enerji dağıtım havai hatları
2.  Enerji dağıtım yeraltı kablo işleri

III. GRUP: ELEKTRİK ŞEBEKE VE TESİS İŞLERİ 
1.  Şalt tesisleri 
2.  Trafo merkezleri 
3.  Kompanzasyon tesisleri

IV. GRUP: 1 KV ALTI ELEKTRİK TESİSAT VE KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TESİSAT İŞLERİ
1.  Kuvvet dağıtım tesisatı 
2.  Topraklama ve koruma sistemleri
3.  Yıldırımdan koruma ve önleme sistemleri 
4.  Jeneratör tesisatı 
5.  Kesintisiz güç kaynağı tesisatı

V. GRUP: AYDINLATMA İŞLERİ 
1.  Köprü aydınlatma işleri
2.  Yol aydınlatma işleri
3.  Tünel aydınlatma işleri
4.  Tarihi mekân aydınlatma işleri
5.  Açık alan aydınlatma işleri
6.  Stadyum ve spor sahaları aydınlatma işleri
7.  Tehlikeli alan aydınlatma işleri
8.  Havaalanı pisti aydınlatma işleri

VI. GRUP: ELEKTRİKLİ ULAŞIM ARAÇLARI TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 
1.  Elektromekanik İşler
2.  Raylı sistemler elektrifikasyon işleri
3.  Lastikli ulaşım araçları elektrifikasyon işleri
4.  Kablolu ulaşım araçları elektrifikasyon işleri
5.  Elektrikli taşıtlar dolum tesisleri

 

(E) ELEKTRONİK VE İLETİŞİM İŞLERİ

I. GRUP: TRAFİK İZLEME VE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI İŞLERİ 
1.  Karayolu sinyalizasyon işleri 
2.  Demiryolu sinyalizasyon işleri 
3.  Otoyollarda elektronik ücret toplama sistemleri 
4.  Veri ve görüntü aktarımı ile kontrol sistemleri 
5.  Merkezi kontrollü trafik izleme ve yönetim sistemi 
6.  Haberleşme, veri toplama ve kontrol sistemleri

II. GRUP: SCADA TEKNOLOJİSİ (İZLEME, KONTROL VE VERİ TOPLAMA) İŞLERİ
1.  Elektrik tüketim izleme ve yönetim sistemleri
2.  Su tüketim izleme ve yönetim sistemleri
3.  Petrol/doğalgaz tüketim izleme ve yönetim sistemleri
4.  Endüstriyel tesis izleme ve yönetim sistemleri

III. GRUP: OTOMATİK ÖLÇÜM VE GÖZLEM SİSTEMLERİ 
1.  Meteoroloji otomatik ölçüm ve gözlem sistemleri
2.  UV-A, UV-B, ozon ve yağış asit ölçüm sistemleri
3.  Çevre yönetimi ayrıştırma ve izleme sistemleri

IV. GRUP: ÖZDENETİMLİ BİNA VE ALAN OTOMASYON SİSTEMLERİ 
1.  Kapalı devre kamera ve kartlı geçiş sistemleri 
2.  Güvenlik sistemleri (x-ray, metal arama kapı dedektörü) 
3.  Yangın uyarı ve söndürme sistemleri
4.  Acil anons ve seslendirme sistemleri
5.  Yangın ihbar ve söndürme sistemleri
6.  Hastane içi görüntü iletişim sistemleri (PACS v.b.)

V. GRUP: UYDU, TV VE RADYO İLETİŞİM SİSTEMLERİ 
1.  Gözlemevi, uydu ve yer istasyonları 
2.  Kablolu TV ve radyo dağıtım, interaktif iletişim şebekeleri ve tesisatı 
3.  TV ve radyo verici istasyonları

VI. GRUP: GEZGİN İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ
1.  Telsiz haberleşme sistemleri 
2.  Kablosuz hücresel iletişim sistemleri (GSM, Wi-Fi, WiMAX)

VII. GRUP: SES İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ İŞLERİ 
1.  Ses frekans şebekeleri
2.  Yüksek frekans şebekeleri

VIII. TELEKOMÜNİKASYON OMURGA TEKNOLOJİSİ İŞLERİ
1.  Radyolink işleri
2.  Fiber optik işleri
3.  Tümleşik haberleşme (ISDN, ATM) sistemleri
4.  IP-MPLS işleri

IX. GRUP: GENİŞBANT ERİŞİM VE AĞ ŞEBEKESİ TEKNOLOJİSİ İŞLERİ
1.  Ethernet teknolojisi işleri
2.  ADSL, VDSL, GSDHL teknolojisi işleri
3.  Dolaba kadar fiber (FTTCa/FTTC) teknolojisi işleri
4.  Binaya kadar fiber (FTTB/H/O) teknolojisi işleri
5.  LAN şebeke kurulumu 
6.  WAN şebeke kurulumu


İlan Tarihi : 11 Haziran 2011 (R.G.)

 


*     DÜZELTME:      RESMİ GAZETE SAYISI: 27967   RESMİ GAZETE TARİHİ: 17.06.2011
11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Kamu İhale Kurumuna ait “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”nin eki “Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi”nin “(A) Alt Yapı İşleri” başlığı altında yer alan “XIV. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” ibaresi; Kamu İhale Kurumunun 14/6/2011 tarihli ve 11405 sayılı yazısı üzerine, “XIX. Grup: Kablolu Taşıma Sistemleri Yapım İşleri” olarak düzeltilmiştir.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Kamu İhale Kurumundan:

YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/6/2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 2 nci maddesinin 2.12 numaralı paragrafında yer alan “AIX” ibareleri “AXX” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin eki Ek-1: YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİ’nde (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altında yer alan IX. GRUP: SU YAPILARI grubunda bulunan “8. Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri” ve “9. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri” ibareleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı listeye (A) ALT YAPI İŞLERİ başlığı altında yer alan XIX. GRUP: KABLOLU TAŞIMA SİSTEMLERİ YAPIM İŞLERİ grubundan sonra gelmek üzere aşağıdaki grup eklenmiştir.

“XX. GRUP: TARIMSAL ALTYAPI İŞLERİ

1. AIX Grubu İşler

2. Arazi toplulaştırmasına ilişkin yapım işleri

3. Tarla içi geliştirme hizmetlerine ilişkin yapım işleri”

GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.

MADDE 3 – Bu Tebliğ 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2011

27961

İlan Tarihi : 27 Nisan 2016 (R.G.)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ihaledergisi.com bir Doğan Basın ajansı hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Gizlilik Politikası