4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 22/6/2022 Tarihli ve 2022/DK.D-228 Sayılı Kurul Kararı

İlan Tarihi : 27.06.2022 (K.İ.K.)

27.06.2022
2022 İLLER BANKASI BİRİM FİYATLARI - 1 HAZİRAN SONRASI

2022 İLLER BANKASI BİRİM FİYATLARI - 1 HAZİRAN SONRASI

27.06.2022
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/G Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 24.06.2022 (R.G.)

24.06.2022
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Satın Alma Ve İhale Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 22.06.2022 (R.G.)

22.06.2022
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Teknik Değerlendirme Kuruluşlarının Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

İlan Tarihi : 17.06.2022 (R.G.)

17.06.2022
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) Kapsamında Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesi, İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Tebliğ

İlan Tarihi : 17.06.2022 (R.G.)

17.06.2022
Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5738)

İlan Tarihi : 16.06.2022 (R.G.)

16.06.2022
Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 16.06.2022 (R.G.)

16.06.2022
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 15.06.2022 (R.G.)

15.06.2022
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar (Karar Sayısı: 5732)

İlan Tarihi : 15.06.2022 (R.G.)

15.06.2022
İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak Alımlara İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar (Karar Sayısı: 5680)

İlan Tarihi : 04.06.2022 (R.G.)

04.06.2022
Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 04.06.2022 (R.G.)

04.06.2022
2020/5 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması

İlan Tarihi : 02.06.2022 (R.G.)

 

02.06.2022
2022 YILI ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İNŞAAT BİRİM FİYATLARI (2 HAZİRAN TARİHİNDEN GEÇERLİ)

Yayın Tarihi : 02.06.2022 (Çevre Bakanlığı Web Sitesi)

02.06.2022
4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 29.05.2022 (R.G.)

29.05.2022
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

İlan Tarihi : 25.05.2022 (R.G.)

25.05.2022
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 18.05.2022 (R.G.)

18.05.2022
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 18.05.2022 (R.G.)

18.05.2022
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 18.05.2022 (R.G.)

18.05.2022
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 15.05.2022 (R.G.)

15.05.2022


ihaledergisi.com bir Doğan Basın ajansı hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz. Gizlilik Politikası