Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Kapsamındaki Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2022/1)

İlan Tarihi : 26.01.2022 (R.G.)

26.01.2022 Haberin Devamı
FİYAT FARKI İLE İLGİLİ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KANUN

İlan Tarihi : 22.01.2022 (R.G.)

22.01.2022 Haberin Devamı
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 22.01.2022 (R.G.)

22.01.2022 Haberin Devamı
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 22.01.2022 (R.G.)

22.01.2022 Haberin Devamı
Fiyat Farkı Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Taslak

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 8 inci maddesi uyarınca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen işlere ilişkin fiyat farkı hesabına dair esas ve usullerde değişiklik yapılmasına yönelik Kurumumuz tarafından “FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR TASLAĞI” hazırlanmıştır. Taslağa ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formuna uygun olarak 31 Aralık 2021 günü mesai bitimine kadar kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresine iletilmesi mümkündür.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.

16.12.2021 Haberin Devamı
20/12/2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Yönetmelik Ve Tebliğ Değişikliklerinden Dolayı Ekap Üzerinde Yürütülecek İşlemlerde Dikkat Edilecek Hususlar

İlan Tarihi : 20.12.2021 (K.İ.K.)

20.12.2021 Haberin Devamı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığından Süre Uzatımı Ve Ödenek Dilim Değişikliği Hk.

04.09.2021 Haberin Devamı
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 16.12.2021 (R.G.)

16.12.2021 Haberin Devamı
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 30.11.2021 (R.G.)

30.11.2021 Haberin Devamı
–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Yönetmeliği (İdari Bütçe)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

İlan Tarihi : 19.11.2021 (R.G.)

19.11.2021 Haberin Devamı
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İlan Tarihi : 13.11.2021 (EKAP)

13.11.2021 Haberin Devamı
İş yönetme Belgesi Düzenlenecek Kişide Aranacak Koşullar

İlan Tarihi : 09.11.2021 (EKAP)

09.11.2021 Haberin Devamı
İmza Beyannamesi Sunulması Gerekirken İmza Sirkülerinin Sunulması Durumu

İlan Tarihi : 08.11.2021 (EKAP)

08.11.2021 Haberin Devamı


ihaledergisi.com bir Doğan Basın ajansı hizmetidir.
Bu sitede yer alan hiç bir bilgi ve resim izin alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz ve kullanılamaz.